VOOR WIE IS ROEMTE ER?
  • Wil je jouw project van de grond krijgen en toekomstbestendig maken?
  • Heb je een idee maar ben je nog op zoek naar een geschikte locatie?
  • Ben je op zoek naar financiering voor de aankoop of verbouw van een gebouw?
  • Wil je een artistieke en inhoudelijke visie op de herbestemming van een (monumentaal) gebouw ontwikkelen?
  • Heb je een pand waar je een invulling voor zoekt?
  • Heb je een ander verzoek waarvoor je ons wilt benaderen of twijfel je of je plan wel bij Roemte past?
Neem dan contact met ons op: info@roemtegroningen.nl
Roemte ondersteunt projecten die zich in de provincie Groningen bevinden en passend zijn bij ons Investeringsreglement.
Roemte is een stichting die ondernemende maatschappelijke initiatieven in Groningen van de grond helpt te komen. We ondersteunen onder andere in het vinden van passende huisvesting, het uitwerken van plannen en het rondkrijgen van de financiering.
Roemte is er voor bedrijven en programma's die een positieve invloed hebben op de directe omgeving of op de samenleving als geheel, en niet alleen een eigen belang dienen. Dit kunnen initiatieven zijn die net begonnen zijn, nog in de planfase zitten of al een tijdje bezig zijn. Roemte richt zich op toekomstbestendige projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Groningen. De focus ligt op ideeën met een sociaal-maatschappelijke en culturele inslag. Daarnaast is Roemte er ook voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.
Roemte helpt initiatieven verder met een lening, maar niet alleen dat. Als partner in de projecten helpen we in het proces van idee naar uitvoer. We hebben een breed netwerk, expertise op het gebied van bouwkunde, financiering en conceptontwikkeling en willen samen zorgen voor een gezond en toekomstbestendig project. We gaan graag in gesprek om te kijken hoe we jouw idee/concept gezamenlijk verder kunnen brengen.
Vanwege de aardbevingsproblematiek in Groningen ontstond het Nationaal Programma Groningen; een programma waarbij het rijk meer dan een miljard euro heeft uitgetrokken voor het verbeteren van de leefbaarheid in de provincie Groningen. Uit de ideeën van 900 Groningers voor het programma Toukomst werd een selectie gebundeld tot projecten die bijdragen aan de toekomst van hun provincie. Roemte is uiteindelijk voortgekomen uit de ideeën en projecten voor Toukomst.
Ons Team

Henk Boldewijn

Directeur Email

Karina Bakx

Projectleider Email

Mayke Zandstra

Projectleider Email

Henriët Veen

Office manager Email

Joren van Veen

Projectleider Email

Sophie Beekman

Projectleider Email

Wilbert van de Kamp

Projectleider Email