Roemtedag – 2 februari 2023

Bus initiatievendag

In een verre uithoek van Groningen staat een cirkelvormige rij bouwwerken met twaalf identieke topgevels en tien zwarte, boogvormige klapdeuren. Op donderdag 2 februari is de Oude Remise, een monumentale locomotiefloods in Bad Nieuweschans het decor voor de start van de eerste Roemtedag van 2023.

In 1930 deed de loods nog dienst als stalplaats voor locomotieven, maar sinds kort gaat het pand door het leven als De Graanrepubliek. Deze nieuwe coöperatie is één van de drie locaties die tijdens de Roemtedag bezocht worden. Tijdens deze excursie, die meerdere keren per jaar georganiseerd wordt, laten initiatiefnemers zien welke maatschappelijke projecten zij met behulp van Roemte aan het ontwikkelen zijn of al neergezet hebben. Zo krijgt een publiek van collega-initiatiefnemers, beleidsmakers en andere nieuwsgierigen een beeld van de goede ideeën die de Groningers hebben voor het verbeteren van de leefbaarheid in de provincie én ziet dat deze ideeën ook echt gerealiseerd worden.

Excursie Roemtedag

Dit keer worden de bezoekers van de Roemtedag in een ronkende, historische bus door Oost-Groningen gevoerd, met als startpunt dus De Graanrepubliek. Vandaag zijn het geen locomotieven, maar whiskyvaten, zakken gemout graan, broodovens en een conferentiezaal die de bezoekers binnen in De Graanrepubliek tegenkomen: zoals de naam van de coöperatie al doet vermoeden, wordt er hier gewerkt met graan. Thijs Dijkens en Lennard Deddens stoken hier hun ‘Dollard Whisky’, Bakker Wiebrand bakt brood en Eggens brouwt er speciaalbier, allemaal grotendeels met lokale graansoorten. Zo werken boeren en ondernemers samen aan het verbeteren van het gebied.

Na een rondleiding en met koffie, thee en met een lokaal gebakken koekje achter de kiezen stappen we in de bus naar Woldwijk in Ten Boer, waar woonruimte, lokale voedselproductie en levendigheid samenkomen in één gebied. Tijdens de biologische lunch in het huiskamerrestaurant wisselen deelnemers verhalen en ervaringen uit en vertelt Jan Does over de Coöperatieve Vereniging Woldwijk en Hoeve Dijkshorn, de monumentale boerderij die op het terrein ligt. De rondleiding die daarop volgt voert de bezoekers langs de hoeve en de zelfoogsttuin, waar bewoners van Ten Boer tegen een vergoeding vrij groenten en fruit kunnen plukken. Er wordt gewerkt om van de tijdelijke woningen en de hoeve een woonlaboratorium te maken, waar heel Groningen van kan meeprofiteren.

Jan Does Woldwijk
Jan Does is één van de initiatiefnemers van Woldwijk.

Voordat de bus de bezoekers terugvoert naar de Graanrepubliek, maakt deze zijn laatste stop in Hellum. Daar zit het Kunst- en cultuurhuis De Ent, gevestigd in een voormalige basisschool. Twee kunst- en cultuurorganisaties gebruiken de school als atelier, werkruimte en ontmoetingsplek voor het dorp. Nadat nog maar eens een schaal met koekjes de ronde heeft gedaan, vertelt initiatiefnemer Fred Mahler over de doelen van De Ent, onder andere het bijdragen aan de gemeenschapszin in het dorp en het bieden van een werkplek aan culturele stichtingen en kunstenaars. Daarnaast spreken vertegenwoordigers van de Innovatiewerkplaats – een samenwerking van de Hanzehoogeschool, Alfa College, Terra MBO en VanHall Larenstein – er over de werk-/leerplekken die er in Hellum aan studenten en scholieren geboden kunnen worden. Bovendien heeft De Ent plannen om het gebied rond het Schildmeer, gelegen in het aardbevingsgebied, nieuw leven in te blazen en te ontwikkelen tot een levendige locatie voor kunst- en natuurbeleving.

Teruggekomen in Bad Nieuweschans wordt de dag afgesloten met een borrel waar bezoekers lokaal gebrouwen dranken kunnen proeven en na kunnen praten over de reis door Oost-Groningen. Dat wordt dan ook volop gedaan, want veel bezoekers van de Roemtedag zijn zelf ook initiatiefnemer. Het napraten is daarmee bijna net zo belangrijk als de excursie zelf, want met een drankje in de hand worden ervaringen uitgewisseld en wordt er een vruchtbare bodem gelegd om nieuwe ideeën en samenwerkingen in te planten. En waar gezaaid wordt, wordt ook geoogst: daar weten ze bij de Graanrepubliek alles van.

Wil je ook graag eens bij een Roemtedag aanwezig zijn? De volgende editie staat gepland op 22 juni. Meer informatie daarover volgt snel.