Kultuurhoezen

in hetvoormalige Hogeland College in Wehe-den Hoorn wordt de pilot met het Kultuurhoes gedraaid.

In Wehe-den Hoorn is in de periode 2022-2024 gewerkt aan het eerste Kultuurhoes: een ontmoetingsplaats en cultureel en educatief centrum in de oude school aan de Mernaweg 18, schuin tegenover de bushalte. Samen met Roemte werken Peter Barthel en de andere initiatiefnemers namens Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland aan de pilot in het schoolgebouw. Terugkijkend op een succesvol pilotjaar vol cursussen en activiteiten sluit Roemte in juli 2024 de samenwerking af. Hieronder lees je over de totstandkoming van het project.

 

Initiatiefnemer: Peter

Opzet

Aan het eind van de zomer is het Kultuurhoes klaar voor gebruik en kunnen omwonenden er organiseren wat voor hen belangrijk is. Iedereen kan met een idee komen, zoals een koor, toneel- of fotoclub, muzieklessen, een breicursus of een theaterworkshop. Maar mensen kunnen er ook heen om een concert of tentoonstelling te organiseren of bezoeken.

Het podium in de aula is geschikt voor optredens en lezingen en de oude schoollokalen voor lessen. Er is een bar en halfopen keuken aanwezig. Voor senioren is dit bijvoorbeeld een mooie plek om samen te koken. Jongeren zouden een filmclub kunnen oprichten, voor films gemaakt met je mobiele telefoon.

Peter Barthel, initiatiefnemer van Kultuurhoezen.
Peter Barthel, een van de initiatiefnemers van Kultuurhoezen, vertelt in de aula van het Hogeland College over het pilotjaar. Beelden: Lisa Bommerson.

“Mensen willen steeds meer hun vrije tijd leuk en nuttig besteden, maar er is amper iets in de buurt als het gaat om kunst, cultuur, vrijetijdsbesteding en elkaar ontmoeten,” legt initiatiefnemer Peter uit. “Zaken die juist zo belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een dorp.”

Ontwikkelen

Momenteel wordt in het voorste deel van de oude school geklust. Daarna moet er geschilderd worden. “Ik ben net al even gaan praten in het café om te vragen of er een schilder is die het hier beneden netjes kan maken,” zegt Peter.

Een kwartiermaker gaat de omwonenden informeren en uitnodigen om met ideeën te komen. Het Kultuurhoes zorgt voor laagdrempelige huur en materialen. “Als er bijvoorbeeld een gospelkoor wil komen oefenen, is hier al een piano. Als een club hier Gronings wil koken, hebben we een keuken,” legt Peter uit.

Omwonenden kunnen samen actief bezig zijn of als bezoeker genieten van kunst en cultuur
De aula van het Hogeland College, waar straks opvoeringen plaats gaan vinden.

“Het doel is een heel netwerk van Kultuurhoezen in de provincie. We willen markante leegstaande panden herbestemmen, in samenspraak met de gemeenten. Zo willen we de leefomgeving versterken, zodat mensen zich hier graag vestigen en de jeugd blijft.” Of het Kultuurhoes na de pilot in dit pand blijft is nog afwachten, want er moet wel huur betaald worden. Grote plannen zijn er al wel. Zo is het schooltje in het dorp al zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van bijvoorbeeld technieklessen en zouden ze op termijn mogelijk ook naar het pand willen verhuizen.

Als de droom werkelijkheid wordt, kan elke Ommelander op elk moment gebruik maken van een Kultuurhoes, in een leegstaande kerk, oud stationnetje of voormalig gemeentehuis. Bijvoorbeeld om een zaal te huren voor een familiefeest, het volgen van lessen in muziek, dans, fotografie, beeldende kunst en noem maar op. Omwonenden kunnen samen actief bezig zijn of als bezoeker genieten van kunst en cultuur.

Financieren

Peter vertelt hoe dit idee tot stand is gekomen. “Omdat we een cultuurstichting zijn in het Hogeland gingen we eerst maar eens in deze gemeente praten. De gemeente stelde voor om in dit Hogeland College te beginnen. Deze locatie is eigenlijk veel te groot. Daarom hebben we nu alleen het voorste deel van de school. Daar gaan we tot volgend jaar zomer een pilot doen en dan zien we op termijn hoe het verder moet.” Gedurende dat jaar verhuurt Roemte een deel van de voormalige school aan Kultuurhoezen.

"Het doel is een heel netwerk van Kultuurhoezen in de provincie"
Peter Barthel, initiatiefnemer van Kultuurhoezen

Er is anderhalf jaar geleden geld gekregen van Toukomst, waarvan al een deel is besteed aan discussiegroepen, huur en energiekosten. Daarnaast is ook een deel van het geld gegaan naar het monitoren van het proces. Dat is uitgevoerd en gerapporteerd door de vakgroep ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat wordt nu vervolgd door andere mensen, zodat er ook ‘lessons learned’ komen.

Peter: “We hopen dit eerste Kultuurhoes in oktober feestelijk te kunnen openen, mogelijk met een klein festivalletje. Het begint nu echt leuk te worden dus nu moeten we het ook gaan waarmaken.”

Meer weten over dit project?

Mail Hennie: hennie@roemtegroningen.nl
Bel Hennie: 0620561965

Expertises: Fondsenwerving, Huisvesting, Zorg