Treffend Eenrum

Café Bulthuis sfeer

Er staat wat te gebeuren in Eenrum. Een aantal inwoners van het dorp werkt momenteel hard aan een herbestemming van voormalig dorpshuis De Oude School en de ontmoetingsplek Café Bulthuis. Hieronder vertellen de initiatiefnemers van Treffend Eenrum meer over hun plannen voor de leefbaarheid in het dorp en de samenwerking met Roemte.

Initiatiefnemers: Tom, Wim, Willem en Anjo

Het project

Onder de projectnaam Treffend Eenrum wordt Café Bulthuis ontwikkeld tot ‘meer dan een dorpshuis’: een ontmoetingsplek voor Eenrum en omgeving. Zo kan Café Bulthuis als markant punt voor Eenrum behouden worden. Het huidige monumentale dorpshuis De Oude School in Eenrum wordt momenteel herbestemd en ontwikkeld tot een aantal wooneenheden. Die functie past goed bij het pand en tegelijkertijd is dit een manier om de zaken duurzaam te regelen voor en door het dorp. Samen genereren die woningen namelijk inkomsten voor een dorpscoöperatie, waarmee het dorp kan blijven investeren in de toekomst van Eenrum.

Café Bulthuis initiatiefnemers
De initiatiefnemers van Treffend Eenrum, hier te zien in Café Bulthuis, werken ook aan plannen om het oude dorpshuis te herstemmen tot wooneenheden. Beelden: Sjoerd Knol.

Ontwikkelen

Café Bulthuis is inmiddels aangekocht door stichting Ons Dorpshuis – daarover later meer – en zal de functie van dorpshuis gaan vervullen. Sinds de aankoop begint de uitvoer van het project echt op stoom te komen. De historische waarde van het café speelt een rol in de plannen, zo vertellen de initiatiefnemers van Treffend Eenrum: “tijdens de nazit van een dorpsmeeting kwamen we op dit idee. Café Bulthuis was ooit het trefpunt van het Noorden; tot Harlingen kende men deze plek. Als Bulthuis zou verdwijnen, ben je een markant punt uit Eenrum kwijt. Dan ben je als dorp je cement kwijt.”

Café Bulthuis Eenrum
Als uitgaansgelegenheid trok Café Bulthuis gedurende lange tijd een publiek uit alle Groninger windstreken.

De rijke geschiedenis van Bulthuis is één reden om het café te behouden, maar er wordt met de nieuwe plannen vooral naar de toekomst gekeken. “Momenteel kijken we op welke manier deze plek – in combinatie met het huidige dorpshuis – opnieuw waarde kan toevoegen voor het dorp. We zijn begonnen met aftasten; later kwam Roemte aan boord. De gesprekken met hen hebben echt geholpen om het plan verder te brengen en het idee te vergroten. Het mooie is ook dat je het wiel niet opnieuw uit hoeft te vinden. En ondanks dat er in ons team de nodige expertise aanwezig is, is het fijn om te kunnen spiegelen met Roemte. We hebben beide evenveel belang bij het slagen van het project, dat voelt goed.”

Café Bulthuis is als trefpunt het cement van Eenrum
Biljarttafel Eenrum

Financieren

Het financieringsvraagstuk kon door Treffend Eenrum en Roemte gezamenlijk opgelost worden. “Voor ons als initiatiefnemers is het best lastig om voorbereidingskosten te betalen. Daarom is het zo fijn dat Roemte risicodragend kan voorfinancieren. Dat geeft ruimte om verder te kijken naar subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Mayke van Roemte kon vervolgens de benodigde praktische zaken regelen, zodat we de panden met een lening van Roemte konden kopen.”

Toch werd het nog even spannend. “Op het laatst stapte er nog een co-financier uit het project, maar ook dat is goed gekomen. Door snel handelen kon Roemte ons het hele benodigde bedrag lenen.” Momenteel wordt er door de initiatiefnemers volop gewerkt aan de planontwikkeling van Café Bulthuis en De Oude School.

 

Meer weten over dit project?
Hennie van Beek Roemte

Mail Hennie: hennie@roemtegroningen.nl
Bel Hennie: 0620561965

Expertises: Fondsenwerving, Huisvesting, Zorg
Hennie van Beek Roemte